ALS DE KINDERKENS.

Zoo ge als een Man te handlen zijt gezind:
Laat u door God be-handlen als een kind.


Ingezonden op: 19 July 2001