DE LAATSTE EER.

De laatste, u gaarn bewezen, eer —
En voorts niets meer
Aan u te geven!
Men sluit uw graf,
En wendt zich af,
Om met de levenden te leven.

Of mooglijk toch
Een wijle nog
Blijft m’ u gedenken,
En aan uw werk
Voor Staat of Kerk,
Een luttel van zijn aandacht schenken.

Ook dat verslijt.
Een andre tijd
Heeft andere oogen,
En weinig hart
Voor wat niet werd
Met hem geboren en getogen.

Wees dan tevreê
Met de eertropee
Nog bij uw leven.
Laat na uw dood
De tijdgenoot
Zijn Nieuwen mannen eere geven.

Hebt ge iets gezaaid,
Dat niet verwaait:
Een ander maai ’t
En toon de schooven
Met fier gebaar…
Wat nood? zoo maar
De vruchtrijke aar,
In ’t voedzaam brood, haar deugd doet loven.


Ingezonden op: 19 July 2001