LEVENS-BESCHOUWING.

„Levens-beschouwing". Hoe versta ik ’t? Leeft men slechts
Om ’ leven te beschouwen, links en rechts,
En al of niet, naar men ’t beschouwt, te leven?
Of heeft het leven zijn beschouwing ingegeven?
Beschouwt gij ’t naar gij leeft, en leeft gij naar uw zin?
Of is ’t een woord’niets meer, en kracht noch ernst daar in?


Ingezonden op: 19 July 2001