DE LIEFDE BLIJFT HET BEELD BEWAREN.

De liefde blijft het beeld bewaren
Z als zij liefgekregen heeft,
Het moog veroudren met de jaren:
Voor haar het jonge in oude leeft.
Die jong om oud gelaat vergat,
Heeft nooit dat jonge liefgehad.

Hij heeft bewonderdbeeft geprezen
Gevleid, geliefkoosd en gespeeld;
Veroovren van zoo lief een wezen
Heeft zijn hoogmoedig bart gestreeld;
Voor liefde nam hij doogenlust
Een stroovuur, dat zichzelven bluscht.

Neenlief! Te zamen oud geworden
En altijd dierbaar aan elkaar,
Schoon lelin en rozen dorden,
De tijd zijn zilver strooit in t haar,
Voor mij verandring noch gemis!
Zie al wat was in al wat is.


Ingezonden op: 19 July 2001