MEER.

Geduld, verdraagzaamheid, toegevendheid te kweeken,
Zegt meer dan elk de loef met weldaan af te steken.


Ingezonden op: 19 July 2001