MEN KAN HETGEEN MEN WIL.

„Men kan hetgeen men wil” zegt menig man.
De Wijze wil alleenlijk wat hij kan.


Ingezonden op: 19 July 2001