AAN MIJNE JONGSTE,

t Jongste kind nog groot te zien,
Was een zoete wensch, en dien
Heeft mij God gegeven!
Moog zij met een vroom gemoed,
Wijs in t geen zij laat en doet,
Lang mij overleven.


Ingezonden op: 19 July 2001