AAN MIJNE VROUW.

Zes en twintig jaar vereenigd,
Uit Gods hand veel goeds gesmaakt,
t Leed door huwlijksmin gelenigd,
En de last tot lust gemaakt,
Dalen wij den weg naar t graf,
t Oog omhoog, blijmpedig af


Ingezonden op: 19 July 2001