AAN DE NEDERLANDSCHE STUDENTEN,

mij op mijn Zeventigsten Verjaardag een Winterstuk met Zonsondergang. van Duchattel vereerd hebbende.

Rechtaarde Jonglingschap der Nederlandsche Athenen,
Ontvangt eens Grijsaards dank voor gave en eerbetoon!
Zijn Winter komt, zijn Zon heeft eerlang uitgeschenen;
Ga de uwe blinkende op, en zij uw Lente schoon.


Ingezonden op: 19 July 2001