NIETS NIEUWS.

De Dichter; schoon gij t zoudt verwachten;
De Dichter zegt niets nieuws; niets dat door uw gedachten
En hart niet dikwijls ging en gaat;
Maar zegt het z, dat gij uzelv verstaat,


Ingezonden op: 19 July 2001