NIEUWE LEER.

Een strijd van allen tegen allen,
Beding van t leven, en het wachtwoord der natuur:
Een stelsel op dien grondslag moet bevallen;
t Gaat door de wereld als een loopend vuur.

t Is zoo geschikt de roofzucht te vertroosten,
De zelfzucht te beschermen voor verwijt,
Veel beter dan dat Woord, gekomen uit het Oosten,
Dat zelfverloochning eischt van die t belijdt;

t Maakt kracht tot recht, succes tot deugd, te letten
Op t geen geschieden moest, tot dwaasheid. Wat geschiedt
Zal les en regel zijn, Beginslen tellen niet.;
Verschijnselen en feiten worden Wetten


Ingezonden op: 19 July 2001