NUBEM PRO JUNONE.

Wat, is t geschrevene, wat is t gelezen woord,
Bij t levende, uit den mond van die het dacht, gehoord?
Geen Juno; slechts een wolk, waarin men Juno niet
Aanschouwt, maar bij gedenkt, of zich herinnerd ziet.


Ingezonden op: 19 July 2001