ONBEVOEGD OORDEEL.

 Zoo ge er niet binnen zijt geweest,
Zoo kunt ge er buiten niet van spreken;
Al de eigenschappen en gebreken,
Die ge onderstelt, zijn niet gebleken,
En niet dan schepsels van uw geest.
Woon eerst er in, treed dan er buiten,
Zoo zijt ge en rijp, en vrij, en moogt een oordeel uiten.


Ingezonden op: 19 July 2001