AAN EEN OVERGELEERDE,

Gij hebt veel meer dan k bij u zoek,
Maar minder dan ik wensch,
Ik voel in u geen levend Mensch,
Maar hoor een sprekend Boek.


Ingezonden op: 19 July 2001