PIETER.

Uw denken is maar dunken, Piet!
Slechts wanen al uw weten;
Wat gij beweert bewijst gij niet,
En wilt een wijsgeer heeten!
Maar Pieter, wat die naam bediedt
Moet ge eerst ons doen vergeten;
Want wijsheid zoekt of wilt gij niet;
Slechts wat door die zoo nauw niet ziet,
Voor wijsheid wordt versleten.


Ingezonden op: 19 July 2001