HET SCHOONE IS ALTIJD SCHOON.

Het Schoone is altijd schoon, het Goede is altijd goed;
Maar schoonst bij t zedig oog, en best in t vroom gemoed.


Ingezonden op: 19 July 2001