SLECHTS HET HART.

Slechts het hart is de Mensch, en de mensch is zijn Hart;
Niet zijn brein, niet zijn tong, niet zijn handen.
Denke t hart, spreke t hart, pare t hart wil en daad,
Strale t hart, door het oog, van het hartlijk gelaat,
En het doet alle harten ontbranden;

Ja, ontbranden in liefde, in de heilige vreugd
In een ander zichzelven te ontdekken,
D eigen zin voor wat aandoet en goeddoet en treft,
Wat vertroost en versterkt, en tot hooger verheft
Om de schoonste verlangens te wekken.


Ingezonden op: 19 July 2001