ENGELSCH TRACTAATJE.

Op de eerste bladzijde, een die zich voor God niet buigt,
En voor de Menschen leeft in allen boozen handel;
Reeds op de derde, een kind, geloovig, overtuigd;
Een voorbeeld, op de vierde, in leer zoowel als wandel.


Ingezonden op: 19 July 2001