TWIJFELEN .

Uw twijflen zij een worstlen met de baren,
De baak in ít oog, de haven in ít gemoet;
Geen speelsch en loom zich laten wieglen op den vloed,
Om de open zee half dommílende in te varen,
Die in een oogenblik uw bootje zinken doet.


Ingezonden op: 19 July 2001