TWIJFELEN.

Slechts kan niet twijflen, die niet denken kan.
Die niet durft denken is geen ernstig man.
En hij die immer twijflen wil en zal
Die twijfelt reeds niet meer; hij loochent al.


Ingezonden op: 19 July 2001