GEEN UITNEMING DES PERSOONS.

(Kol. III: 25).

Die onrecht doet zal t onrecht dragen, wie hij zij!
Zeg dit u zelven eerst, en dan uw weerpartij.
Uw godsvrucht en uw deugd, voor t oovrige onbesproken,
Maakt onrecht nooit tot recht, en onrecht wordt gewroken.


Ingezonden op: 19 July 2001