AAN MIJN VADERLAND.

Men heeft voor vijftig jaar mij dezen raad gegeven:
„Kies snel een wilgetak, waar gij uw lier aan hangt!”
Ik sloeg het in den wind, ben liereman gebleven:
Deed ik er kwalijk aan, of hebt gij ’t zoo verlangd?


Ingezonden op: 19 July 2001