VERHEF DE LIEFDE GODS.

Verhef de liefde Gods; maar zoek haar meest en eerst
In eigen hart en leven
Haar vollen eisch te geven.
Alom gebiedt zij, maar t geluk is waar zij heerscht.


Ingezonden op: 19 July 2001