VERNUFT.

 Vernuft voegt wel bij Pozij,
Maar mag haar niet vervangen.
Wie doet zijn maal met Kruiderij?
t Moet Spijs zijn, uit wat keuken t zij
(Mits geen spartaansche Zwarte Brij),
Wat wij in haar verlangen.


Ingezonden op: 19 July 2001