VERSCHE SMART.

Versche smart is heilge grond.
Raak aan geen nog open wond!
Waar nog de eerste tranen leken
Troost het zwijgen, tergt het spreken.


Ingezonden op: 19 July 2001