VERWELKT, VERDORT GIJ, SCHOONE BLOEM.

Verwelkt, verdort gij, schoone Bloem,
Gij roem         
        der hoven?
Heft gij, verdoofd van gloor en glans,
Uw bladerkrans
Niet meer naar boven?
Is t dat u zon of regen schort,
En wordt                
         onthouden?
Of wel doorknaagt een worm uw hart?
Doet stille smart
U dus verouden ?
O Droef gezicht, waar Schoonheid kwijnt,
Verdwijnt,               
            moet sterven!
Het hart verdraagt het denkbeeld niet,
De weelde, die d aanschouwing biedt,
Voor goed te derven.

Ingezonden op: 19 July 2001