VERWORVEN SMAAK,

 Rijmlooze verzen, in het metrum van den Griek,
Zijn lekker als — tabak. Die maakt gezonden ziek;
Wekt walging; ’t koude zweet breekt uit; het komt tot braken.
Maar ’t went wel en begint van lieverleê te smaken.
Ten laatste vindt men ’t heerlijk, en het heet:
„Zoo’n fijn sigaartje is ’t keurigst dat ik weet.”


Ingezonden op: 19 July 2001