WAAR EEN WIL IS, IS EEN WEG,

 Waar een wil is, is een weg;
Waar een weg is, zij een wil;
Hij bekent noch weg noch steg,
Die slechts toegeeft aan een gril.

Die iets deugdlijks aan wil vangen,
Moet niet meer in twijfel bangen
Tusschen schromen en verlangen;
Weten moet hij wat hij wil.

Waarlijk weten wat men wil;
Alles draait om deze spil.

Deeglijk willen wat men kan
Spant de krachten, maakt den man.

Waar gebed, en wijs beraad
Wekt den moed en werkt de daad.


Ingezonden op: 19 July 2001