„WIJ WETEN”

(Zie Joh. III. 3.)

Met weten, Nicodemi! komt ge er niet;
Niet zóó ver zelfs dat gij het godsrijk ziet.
Zijn eisch gaat dieper. ’t Zij voor hart en zin
Een nieuw beginsel, en een nieuw begin.


Ingezonden op: 19 July 2001