BIJ DE BEELTENIS

VAN

PRINSES WILHELMINA.

Te goeder uur geboren
Tot aller braven vreugd.
Om van haar eerste jeugd
Heel Neerland toe te hooren,
Zal, moge t God behagen,
Dit vriendlijk aangezicht
De kroon van Neerland dragen,
Bestraald door t vriendlijkst licht;

Licht van Zijn hoogsten zegen
En Onze trouwste min
Aanstaande Koningin,
Hoe klopt ons hart u tegen!
Geliefde Oranjespruite,
Aan Emma s hand gekweekt,
Dat niets de outwikkling stuite,
Die uit uw oogje spreekt.


Ingezonden op: 19 July 2001