WINTER

De Winter met zijn sneeuwen vorst
Komt van eens Najaars warme borst,
En draagt in zijnen schoot misschien
Zoo schoon een Lente als ooit gezien,

Verzaak uw lust; aanvaard de rust;
Houd krachten in, om kracht te sparen;
Wees op zijn tijd eens koud en hard!
Zoo t Herfst was eer het Winter werd,
De Winter zal een Lente baren.

Uit het Engelsch genomen.

Ingezonden op: 19 July 2001