HET WOORD EN DE STEM.

Wat zegt het Woord. voor die geen Stem vernamen,
Die in dat Woord zich tot hun innigst keert?
Wat de inhoud van de Schriften al te zamen,
Door t brein t!evat, maar niet door t hart begeerd?
Vergeefs de Waarheld Gods bewezen en verdedigd:
t Heeft kracht noch nut voor t hart, dat koel zich elders wendt;
t Is overbodig, waar de geest den Geest erkent,
En t hart ontwaakt voor wat het hart bevredigt.


Ingezonden op: 19 July 2001