SPREEK ZACHTZINNIG.

 Spreek zachtzinnig. Beter is ’t
Dat de goedheid zich vergist
Dan door barschheid te verbeuren
’t Doel te treffen, dat zij mist.
Liefde is nooit geheel verkwist;
Hardheid sluit zich open deuren.

In hun oogen wijze liên
Zullen duizendmaal misschien
„Al die goedheid” dwaasheid heeten;
Maar zij blijft. wat ze is, bij Dien
Die in niets zich kan verzien,
En voor ’t kalm geweten.


Ingezonden op: 19 July 2001