ZELFONDERZOEK,

Zelfonderzoek! Ach, k heb zoo lang niet te onderzoeken,
Maar slechts een weinig stil te staan.
Mijn zonden schuilen voor mijn oogen in geen hoeken,
Maar grijnzen van den dorpel me aan.
k Veroordeel ze naar t recht. Maar wat zegt vonnis vellen?
De doodstraf over haar voltrekken eischt de plicht.
Lafhartige! gij zoekt het uit te stellen,
En durft Hem tarten, die de slappe rechters richt.


Ingezonden op: 19 July 2001