ZELFS VERZEN!

A.

Hij kan van alles; heeft zelfs verzen in de maak.

B.

Dat is van alles wel de makkelijkste zaak.
Maar verzen baren uit een dichterlijken geest,
Dat is te geener tijd een ieders werk geweest.


Ingezonden op: 19 July 2001