ZOO ZIJN ER.

„Ik ben voor ’t goede, kameraad!
Voor ’t goede, en daarom doe ik kwaad;
Maar gij zijt eer- en plichtvergeten,
Want gij blijft onrecht onrecht heeten.”


Ingezonden op: 19 July 2001