AVONDLIED.

De dag is neergezonken,
Ik zing mijns Scheppers lof;
Hij heeft mij nieuwe stof
Tot lof en dank geschonken.

Ach, had mijn jeugdig leven,
Mijn hart, zoo licht verleid,
Tot ontevredenheid
Geen nieuwe stof gegeven!

Vergeef mij, goede Vader!
De zonden van mijn Jeugd,
En breng mij toch der deugd
En ware godsvrucht nader!

Ik leg mij biddend neder,
Denk aan uw liefde, o Heer:
En als ik morgen weer
Ontwaak, vind ik haar weder.


Ingezonden op: 19 July 2001