HEMEL EN HEL.

Daar is een hemel boven de aard
Voor alle oprechte vromen ;
Ook t vrome kind, dat Jezus mint,
Zal, sterft het, in dien hemel komen

Daar ia een hel, het eindlijk deel
Van hen die God niet vreezen ;
Daar zal, o smart! t onheilig hart
Steeds ongelukkig wezen.

Algoede Vader ! Hoed mijn ziel !
Wil mij mijn schuld vergeven!
Geef dat ik steeds u eer en vrees,
En als uw kind moog leven !

Snij me in den bloei der jeugd niet af;
Leer mij mijn dagen tellen!
En wil mij, achter t duister graf,
Uw hemel open stellen.


Ingezonden op: 19 July 2001