DANK AAN GOD DAT MEN LEZEN LEERT.

Ik breng met hart en tong
Mijn dank en prijs den Heer,
Dat ik, al ben ik nog zoo jong,
Zijn Woord reeds lezen leer.

Dat k uit dat Woord reeds weet,
Dat in een zondig hart
De bron ligt van het ware leed
En eindelooze smart

Dat k, door dat Woord, bevroed,
Als ik iets worden zal,
Dat mij Gods goedheid leiden moet
En helpen overal.

Dat mij dat woord vervult
Met dankerkentenis
Aan Jezus, die, voor mijne schuld
Op t kruis gestorven is.

Dat ik van dag tot dag
Van dezen Heiland lees,
En zie dat ik Hem naadren mag
En volgen zonder vrees.

Genadig God, o schenk
Dat ik maar meer en meer
Met ernst mijn lezen overdenk,

En ook betrachten leer!

Laat mij geheel verstaan
Hoe groot uw goedheid zij,
Wat Jezus voor mij heeft gedaan,
En wat hij eischt van mij!


Ingezonden op: 19 July 2001