HET VOORRECHT VAN VROEGE GODSVRUCHT.

Gelukkig t kind, dat in zijn jeugd
Reeds vroeg naar goeden raad wil hooren,
Dat wandelt op het pad der deugd,
En dat de godsvrucht kan bekoren.

Draag vroeg uw hart den Heiland op,
En dien hem naar uw best vermogen!
Een frissche bloem, nog in den knop,
Is welgevalligst in zijn oogen.

De taak, waaraan men vroeg begint,
Wordt later niet zoo zwaar bevonden ;
Die God niet dienen wil als kind,
Wordt vaak geheel verhard in zonden.

t Bewaart voor menig diepen val,
Indien wij vroeg godsdienstig waren.
t Geeft laatre godsvrucht kracht en zal
Ons menig grievend leed besparen.

Och lieve Heiland, geef toch dat
Ons hart zich eenmaal mag verblijden,
Als wij terugzien op ons pad,
Dat we u ons gansche leven wijdden!

Maak uwe weldaad aan ons groot
Dat wij geheel ons hart u geven!
Zoo zij? wij voor den vroegsten dood
Bereid en voor het langste leven.


Ingezonden op: 19 July 2001