ZONDAGMORGEN.

Dit is de dag, wiens morgenstond
Den Heiland zag uit t graf verrezen;
Wat schande, zoo hij mij bevond
Een lui en slaaprig kind te wezen!

Het christenvolk komt overal
Bijeen tot danken en aanbidden;
En ik, hoe jong ik zijn moog, zal
Een plaatsje vinden in hun midden.

Dat zich mijn hart aan t hunne paar!
En, wordt Gods Heilig Woord gelezen
En voorgehouden, laat mij daar
Aandachtig en eerbiedig wezen!

De Zondag zij me een heilge dag,
De liefste dag van al de zeven;
Wel mij, zoo hij mij leeren mag
Om elken dag voor God te leven!


Ingezonden op: 19 July 2001