LIEDEKENS.

WILLEM I.

Willem draagt een gulden hoed,
Daar k mijn pet voor lichten moet
Maar ik mag hem alle weken
s Woensdags morgens komen spreken,
En hij hoort mij minzaam aan.
k Hoop het Willem wel mag gaan!

Willem heeft een grijzen kop:
Maar hij let nog netjes op .
Of de wagen recht blijft loopen;
Niemand kan hem kool verkoopen;
Hij is overal nog bij:
k Hoop hij lang gezegend zij!

Willem heeft veel grenadiers
Veel huzaren en lansiers. ,
Maar hij kan naar alle zijden
Veilig zonder lijfwacht rijden
Want heel Holland schat hem hoog.
k Hoop dat God hem sparen moog..


Ingezonden op: 19 July 2001