LIEDEKENS.

BLINDE ELZE.

Blinde Elze zingt en spint haar vlas;
Maar zou zij zingen mogen,
Als t overal zoo duister was
Als in blinde Elzes oogen;

Was daar geen lampje voor haar voet.
Geen lichtje op haar wegen,
Geen vlammetje in haar oud gemoed.
Van goddelijken zegen;

Geen straaltje in haar zwart verschiet.
Om troost en kracht te leenen?
Blinde Elze ziet het kerkhof niet,
Maar wel er over henen.

Zij draagt haar Bijbel in haar hart,
Die doet haar alles hopen;
En tuurt ze ook hier in nacht en zwart,
Zij ziet den hemel open!


Ingezonden op: 19 July 2001