LIEDEKENS.

BRUILOFTSLIED VOOR TRUITJE.

Strooit ro rozen, strooit ro rozen,
Lieve Speelnoots van de Bruid,
Die door Egbert werd gekozen!
Keek ooit Vrijer beter uit?
t Blonde Truitje, t blanke Truitje,
Was er ooit een blijder Bruidje?

Zegen wenschen alle menschen
Over t hoofd van t jonge paar;
Moog hun huwlijkskroon niet flensen,
In geen tienmaal zeven jaar!
t Blonde Truitje, t blanke Truitje,
Was er ooit een liever Bruidje?

Strooit ro rozen voor de voeten
Van de Moeder onzer Bruid;
Roept, om feestlijk haar te groeten,
Al den lof van Truitje uit!
t Blonde Truitje, t blanke Truitje,
Was er ooit een mooier Bruidje?

Op haar koonen zich vertoonen
Traantjes van een kleine smart
Dat zij nu niet meer zal wonen
Waar haar t licht geschonken werd.
t Blonde Truitje, t blanke Truitje,
Was er ooit een teerder Bruidje?

Treed naar voren naar behooren
Lieve Speelnoots van de Bruid!
Doet haar oogjes vroolijk gloren,
Jaagt er al de droefheid uit!
t Blonde Truitje, t blanke Truitje,
Was er ooit geruster Bruidje?

Reeds verkwikken haar de blikken
Van haar Vriend en Bruidegom;
Zij houdt op met droevig snikken,
En zij lacht er zelver om.
t Blonde Truitje, t blanke Truitje,
Was er ooit volmaakter Bruidje?


Ingezonden op: 19 July 2001