LIEDEKENS.

DUINZANG.

Van de kruinen onzer duinen
Zie ik graag op t land omlaag.
k Zie er bosscben, hoven, velden,
Groene klaverweiden meest,
Met zoo menig zwartbont beest,
Maar ook t ploegpaard op de geest,
Vrijheid, vrede en welvaart melden,
Huizingen, zoo ruim als schoon
Dat is Holland, waar ik woon.

Dan verkwikken zich mijn blikken
Bij des-uchtends heldre lucht,
Aan de stad, die in de verte ,
Op haar palen staat te prijk,
Handels liefste en beste wijk
Die zoo edel is als rijk;
Dat s een stadje naar mijn harte
Dat, het machtig Amsterdam
Dat van visschershutten kwam.

Van de kruinen onzer duinen
Op het West het oog gevest!
k Zie de zon op t water blinken
k Zie de breede Zee, wier schoot
Holland machtig maakte en groot
Vaak van t bloed van helden rood
Wier geduchte naam moet klinken,
Klinken met een luid geschal,
Oost en West en Overal!


Ingezonden op: 19 July 2001