LIEDEKENS.

HOLLANDSCH LIED.

God zal met ons en Holland zijn,
Zoo wij hem needrig eer en.
Die God, die uit den hemel ziet,
Is ons een burcht, ons schild, ons lied,
Hij is de Heer der Heeren.

God zal met ons en Holland zijn,
Zoo wij hem ijvrig zoeken.
De Heer betuigt zich aan zijn Kerk
Gansch wonderlijk door weg en werk
En ’t heiligste aller boeken.

God zal met ons en Holland zijn,
Zoo wij in Gode blijven
De Heer geeft kracht, de Heer geeft moed;
Wie tegen Holland str1Jde of woed’,
De Heer zal hem verdrijven

God zal met ons en Holland zijn,
Ons kan geen kwaad genaken.
Dies knielen vorst en volk voor God:
De Heer beschikke alleen ons lot!
De Heer zal ons bewaken!


Ingezonden op: 19 July 2001