RIJMBIJBEL.

De oorspronkelijke stukken van mijne hand zijn met een B, twee stukken, met bekorting en wijziging aan Jeremias de Decker ontleend, met een D. geteekend. Al het overige is met veel vrijheid gevolgd naar W. HEY’s „Erzählungen aus dem Leben Jesu für die Jügend.”


Ingezonden op: 19 July 2001