X.

NETTEN BOETEN.

Die niet langer varen mag,
Kan nog netten boeten,
Maar een werklooze’ ouden dag
Wat zal dien verzoeten?
Komt het eenmaal daarop neer,
Dan ontferme zich de Heer!
Die moet zitten hangen,
Mag naar bed verlangen.


Ingezonden op: 19 July 2001