BUDDERS GRAFSCHRIFT.

VOOR HEMZELVEN,

Vaak heb ik van drift, vaak van liefde geblaakt,
Geschertst en gedronken, gedroomd en gewaakt,
Geweend en gelachen en zuchten geblaakt;
Maar nimmer naar hooger betrekking gehaakt;
Ook heb ik erbarmlijk veel verzen gemaakt;
Maar hier ben ik eindlijk tot zwijgen geraakt,
En zwijg, tot mijn zwijgend gezelschap ontwaakt.


Ingezonden op: 19 July 2001