MIJN EERZUCHT .

Woorden, door den mond gespeld,
Verzen op ’t papier gesteld,
Tonen die de snaar doen beven,
Alles heeft waardij of niet
Naar de bron waaruit het vliet,
En de rest is mij om ’t even.

Prees de gansche wereld mij:
„Schittrend is zijn poëy!
Heerlijk vloeien zijn gezangen!”
’t Waar mij eers en lofs te min.
Dezen wil ik slechts erlangen:
„Heel zijn harte klopt er in.”


Ingezonden op: 19 July 2001